What's new, cookiewet?

5 juni was de eerste verjaardag van de nieuwe telecomwet die in de volksmond de cookiewet wordt genoemd. De wet werd in het leven geroepen om de privacy van onschuldige websurfers te beschermen. In de praktijk komt daar maar weinig van terecht. Ten eerste zijn veel consumenten het woud van pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd om cookies te mogen plaatsen al zo zat, dat er inmiddels browser plug-ins bestaan die al deze verzoeken automatisch voor je accepteren. In ten tweede hebben advertentienetwerken hun manier van werken nog niet aangepast, en merken zij ook geen verschil in advertentiepraktijken sinds de in werking treding van de wet. Dat bleek tijdens het seminar ‘Duurzame Cookies’ dat deze week plaatsvond in het kantoor van advocatenbureau KennedyVanderlaan.

Hoge kosten voor implementatie

De cookiewet zorgt in de ogen van consumenten vooral voor overlast. En in de ogen van website-eigenaren is dat niet anders. Uitgever Sanoma vertelde dat zij zeker 800 mandagen hebben geïnvesteerd om te zorgen dat al hun sites, waaronder nu.nl, aan de wet voldoen. Volgens onderzoek van het IAB onder de Bond van Adverteerders heeft 17% van de respondenten meer dan 50.000 euro besteed aan de implementatie van een cookie-oplossing om compliant te zijn.

De regels nu

Onder de huidige regelgeving ben je namelijk als website eigenaar verplicht om je bezoekers te informeren over de cookies die je plaatst en de manier waarop je ze gebruikt. Daarnaast ben je verplicht om expliciete toestemming te vragen aan je bezoekers om cookies te plaatsen, tenzij deze nodig zijn voor de werking van de website. Een Google Analytics of social media cookie is niet per sé nodig, en daarom zou praktisch elke website eigenaar om die toestemming moeten vragen. Bovendien word je geacht om de toestemming van de gebruiker, inclusief de informatieteksten op basis waarvan deze is verkregen, voor een periode van 5 jaar opslaan.

Een aantal praktische zaken wordt in de wet niet goed uitgelegd. Als je als website advertenties laat zien van bijvoorbeeld Google Adsense of een ander advertentienetwerk, wie is dan verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor de cookies die die advertenties plaatsen: de uitgever van de website of het advertentienetwerk? En als een van beide partijen zich  niet aan de wet houdt, is de andere partij dan medeplichtig? Moet je dan als advertentienetwerk gaan controleren of al je adverteerders zich wel aan de cookiewet houden? Kort samengevat: er  bestaat vreselijk veel onduidelijkheid over de juiste interpretatie en implementatie van de wet.

Verlichting in zicht

Minister Kamp heeft inmiddels gelukkig ook het licht gezien en een week of twee geleden, op 20 mei, een wetsvoorstel ingediend om de cookiewet aan te passen. Als dit voorstel wordt aangenomen, en dat gebeurt waarschijnlijk tegen de winter, dan hoef je voor Analytics, A/B-test en affiliate cookies sowieso geen toestemming meer te vragen. Een uitgebreide, heldere uitleg van de voorgestelde wijzigingen vind je hier op Marketingfacts.

Van expliciete naar impliciete toestemming

Voor alle andere cookies wordt een meer impliciete toestemming voldoende: je moet de bezoeker informeren over het gebruik van cookies, en als men dan toch op je website blijft, dan geldt dat als impliciete toestemming. Op zich een verbetering, maar dat betekent dat je waarschijnlijk nog steeds een technische oplossing moet bouwen, want op de eerste pagina waar een bezoeker landt, mag je die cookies nog niet plaatsen: pas als men verder surft geeft men aan het OK te vinden, en dan mag je ze plaatsen. Maar als je zoals negen van de tien kleinere websites cookies alleen maar gebruikt voor het verzamelen van webstatistieken, hoef je je geen zorgen te maken.

Overigens heeft Sanoma vooruitlopend op het van kracht worden van de wet de impliciete manier van toestemming verkrijgen al geïmplementeerd. Ze gebruiken daarvoor een mooie tekst: “Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Sanoma en SBS.”

Europese privacy verordening

Wie nu denkt dat het cookie-gezeur daarmee afgelopen is en we weer terug kunnen naar business as usual, vergist zich. De Europese Unie is bezig met een verordening die op Europees niveau de privacy van consumenten moet regelen. Als deze verordening in werking treedt, overstijgt zij de landelijke wetgeving op dit gebied en zullen we ons er aan moeten houden.

Hoewel de verordening niet expliciet over cookies gaat, gaat zij wel over het verzamelen van persoonsgegevens. En het lijkt er op, dat de definitie van het woord persoonsgegevens steeds ruimer wordt. Zodat straks wellicht het verzamelen van webstatistieken weer onder die wet gaat vallen. In elk geval gaat het opbouwen van klantenprofielen onder die wet vallen. En dan worden er strengere regels van kracht: expliciet om toestemming vragen wordt weer nodig, je zult de verzamelde gegevens aantoonbaar veilig moeten opslaan, mensen moeten de data die je over ze verzamelt kunnen inzien en laten verwijderen, en je mag gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor je ze verzameld hebt. Of je nu cookies gebruikt of een andere methode om gegevens te verzamelen.

2016

De verordening ligt op dit moment bij het Europees Parlement ter goedkeuring, maar er zijn al meer dan 3000 amendementen op ingediend. Voor de verordening wordt goedgekeurd zijn we waarschijnlijk wel een jaartje verder, en dan duurt het nog twee jaar voor de regeling van kracht wordt. Zet maar vast in je agenda voor januari 2016: herzien van je online gegevensverzameling, privacy statement aanpassen en opnieuw toestemming vragen op je website voor het volgen van bezoekersgedrag…

Wat nu?

Heb je nog niets gedaan om je webbezoekers te informeren over jouw gebruik van cookies, wacht dan nog heel even. Ik hoorde tijdens het seminar dat het IAB zeer binnenkort een vernieuwde gids uitbrengt voor een correcte implementatie van de nieuwe versie van de cookiewet. De Opta gaat tot die tijd de strengere regels die nu nog gelden toch niet meer actief handhaven, dus doe alvast alsof de nieuwe regels van kracht zijn. Dan kun je er in ieder geval tot eind 2015, begin 2016, weer even tegen…

0 I like it
0 I don't like it

4 Comments

  1. Hoop dat de regels snel veranderen inderdaad! Erg lastig steeds op websites, want ik krijg er ook regelmatig haperingen door.

  2. Kom maar op met die vernieuwde gids, want die onduidelijkheid is ook niets.

    • De IAB gids is inmiddels te downloaden van http://www.iab.nl/2013/06/11/iab-publiceert-cookie-compliance-toestemmingsgids/. Toch wel fijn, zo'n brancheorganisatie. Hiermee leveren ze een nuttig hulpmiddel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *