Agile marketing: succesvoller met sprints en scrums

Wie wel eens software heeft laten bouwen, weet dat projecten vaak duurder uitpakken en meer tijd in beslag nemen dan in het begin wordt gepland. Hmm… dat gebeurt bij marketingprojecten nou nooit. Of wel? En zou marketing in dat geval baat kunnen hebben bij projectmanagementmethoden die voor software zijn bedacht?

Agile software development

Allerlei projectmanagement methoden zijn al op softwareontwikkeling losgelaten om het probleem van ‘te duur en te laat’ te voorkomen. Sinds 2001 maakt Agile software development een opmars. Daarbij wordt een project in kleine delen gehakt, iteraties, die telkens na een relatief korte periode worden opgeleverd. Na elke deeloplevering worden opnieuw de prioriteiten voor de volgende deeloplevering vastgesteld. Communicatie, zowel binnen het team als met de klant, is daarbij essentieel.

Agile software development wordt inmiddels op grote schaal toegepast, in verschillende verschijningsvormen. Eén van de Agile methoden heet scrum.

Bij scrum worden multidisciplinaire teams samengesteld om aan een project te werken. Er wordt gewerkt in sprints, iteraties van 1 tot 4 weken, en het doel is om na elke sprint een stukje werkende software op te leveren.

Het team wordt geleid door de “scrum master” en houdt dagelijks een zogenaamde “scrum-meeting”. Dit zijn korte meetings van 15 minuten of zo, waarin elk teamlid aangeeft wat hij de dag ervoor heeft gedaan, wat hij vandaag gaat doen, en welke problemen hij heeft. Zo worden problemen snel gesignaleerd en kunnen ze snel gecorrigeerd worden. De scrum methode moet leiden tot betere samenwerking, team spirit en communicatie, en uiteindelijk tot snellere resultaten.

Agile marketing

Slimme marketeers hebben bedacht dat een dergelijke methode in marketing ook zou kunnen werken. Immers, het medialandschap verandert in hoog tempo, nieuwe communicatiemiddelen verschijnen maandelijks zo niet wekelijks, en het arsenaal aan technologische mogelijkheden en marketing tools groeit ook in hoog tempo.

Het maken van een marketingplan dat een jaar vooruitkijkt, is een hachelijke zaak. Je wilt eigenlijk je marketingaanpak in real-time kunnen bijsturen. Behalve dat je de snelheid van je marketingbeslissingen met scrum kunt vergroten, zijn er andere voordelen:

  • Prioriteiten stellen. In een tijd waarin ook marketeers meer moeten doen met minder resources, kan scrum helpen om de prioriteiten regelmatig te herijken en te zorgen dat de belangrijkste dingen het eerst worden gedaan.
  • Buy-in. Door het management en bijvoorbeeld sales in de scrum teams te betrekken, zorg je er voor dat de marketingactiviteiten in lijn zijn met de noden en wensen van de onderneming, en vergroot je de acceptatie van de marketingactiviteiten.
  • Relevantie. Doordat je met scrum sneller kunt inspelen op de actualiteit, zijn je acties relevanter. Reageren op een prijsstunt of nieuw product van een concurrent, op negatieve uitlatingen over je merk in sociale media, of op ‘acts of God’: door dat sneller te kunnen doen, wordt je marketing relevanter.

Sprint Nul

Op 11 juni van dit jaar wordt het allereerste agile marketing evenement ter wereld gehouden: sprint zero. Het wachten is op case studies van bedrijven die agile marketing toepassen, om van hun ervaringen te leren. Ben je lid van een Nederlands marketing team dat wil gaan scrummen? Laat het me weten! Ik geef je graag een plekje op dit blog om je ervaringen te delen.

0 I like it
1 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *